8-10-57กำหนดข้อปฎิบัติของนักศึกษา   ข้อปฎิบัติของนักศึกษา
17-9-571. กำหนดการ 4-57 2. ตารางเรียน 4-57 BSC 2 ปี 3. ตารางเรียน 4-57 BSC 4 ปี4. ตารางเรียน 4-57 BT.ad  
17-9-571. ประกาศ ฝ่ายวิชาการ BSC2. ตารางสอบเทียบโอน 57 BSC 3. ประกาศ ฝ่ายวิชาการ BT.ad 4. ตารางสอบเทียบโอน 57 BT.ad...
17-9-571. ตารางสอบ ปลายภาค ปกติ (BSC)2. ตารางสอบ ปลายภาค อาทิตย์ (BSC รอบ 2)3. ตารางสอบ ปลายภาค อาทิตย์ (BT.ad รอบ 2)4. ประกาศการขาดสอบปลายภาค 1-57 ภาคปกติ และ พิเศษ รอบ...
05-09-57แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557     ดาวโหลดแบบฟอร์มสหกิจศึกษา
9-7-57ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557     ...
-22557ตารางเรียน เทอม 2/25571. สาขาการจัดการ2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3. สาขาการบัญชี4. สาขาการตลาด5. สาขาการจัดการการท่องเที่ยว6. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ7. สาขาโลจิสติกส์8....
20-10-57ตารางสอบปลายภาค (Summer)   ดูตารางการสอบปลายภาค 4/2557 ภาคพิศษ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
15-10-57ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
23-09-57งานแห่เทียนจำนำพรรษา ปี2557     ดูรูปทั้งหมด
23-09-57ตรวจสุขภาพประจำปี 2557     ดูภาพทั้งหมด
 

บรรยากาศภายในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องเรียนได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนอย่างมีคุณภาพ หอสมุดที่มีหนังสือและสื่อต่างๆ คอยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หอพักนักศึกษาที่มีความปลอดภัย มีคณาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จึงนับได้ว่า วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจึงเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษา

 
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
อีเมล์ : info@bsc.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.