17-9-571. กำหนดการ 4-57 2. ตารางเรียน 4-57 BSC 2 ปี 3. ตารางเรียน 4-57 BSC 4 ปี4. ตารางเรียน 4-57 BT.ad  
17-9-571. ประกาศ ฝ่ายวิชาการ BSC2. ตารางสอบเทียบโอน 57 BSC 3. ประกาศ ฝ่ายวิชาการ BT.ad 4. ตารางสอบเทียบโอน 57 BT.ad...
17-9-571. ตารางสอบ ปลายภาค ปกติ (BSC)2. ตารางสอบ ปลายภาค อาทิตย์ (BSC รอบ 2)3. ตารางสอบ ปลายภาค อาทิตย์ (BT.ad รอบ 2)4. ประกาศการขาดสอบปลายภาค 1-57 ภาคปกติ และ พิเศษ รอบ...
05-09-57แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557     ดาวโหลดแบบฟอร์มสหกิจศึกษา
9-7-57ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557     ...
17-12-56 1.ขั้นตอนการขาดสอบ2.ขาดสอบกลางถาค (ภาคปกติ)3.ขาดสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) 
14-08-57รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557       ดูรูปภาพทั้งหมด
14-08-57เปิดโลก BSC ครั้งที่ 7 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557     ดุรูปทั้งหมด
14-08-57คณะครู อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรวันแม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2557     ...
9-7-57พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557       ดูภาพทั้งหมด
9-7-57งาน BSC รวมพี่รักน้อง ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557       ดูภาพทั้งหมด
07-05-57  มหกรรมนัดพบงานกับบริษัทชั้นนำ ครั้งที่7 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   ดูรูปภาพทั้งหมด
 

บรรยากาศภายในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องเรียนได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนอย่างมีคุณภาพ หอสมุดที่มีหนังสือและสื่อต่างๆ คอยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หอพักนักศึกษาที่มีความปลอดภัย มีคณาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จึงนับได้ว่า วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจึงเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษา

 
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
อีเมล์ : info@bsc.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.